Bouwkundig en industrieel onderhoud, bouwverbetering, conservering, verbouwing en verfraaiing. Ze betekenen een meerwaarde voor vastgoed. WESSELS BOUW VGO ontwerpt het meest optimale onderhoudsscenario en maakt...

In een samenleving die sterk individualiseert en digitaliseert, sneeuwt een bezoekje aan de kerk steeds vaker onder. Complete generaties groeien op met de ontkerkelijking, waardoor...

Terwijl concurrenten zich blind staarden op nieuwbouw, was WESSELS BOUW VGO iedereen een stap vooruit. Logisch denkwerk leidde tot het toekomstplaatje dat nu het huidige...