De visie van Wessels over duurzaamheid

De bouwsector is in beweging. Duurzaamheid domineert de agenda en Wessels staat 100% achter verduurzaming. Het spectrum van duurzaamheid is in de loop der jaren steeds breder geworden en omvat meer dan techniek en energiezuinigheid. Het gaat over circulariteit en de gezondheidsimpact van gebouwen en dat begint bijvoorbeeld al bij de keuze van het materiaal dat je gebruikt en hoe je hier in het bouwproces mee omgaat. Verduurzaming betekent dat je met dezelfde middelen een beter gebouw maakt. Aanpassingen aan een woning kunnen inmiddels slim gecombineerd worden met energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Maar wat houdt verduurzaming nu precies in en wat zijn de voordelen ervan? Dat lees je in dit artikel.

Renovatie & verduurzaming, in plaats van nieuwbouw
Het verlengen van de levensduur van een gebouw is één van de meest effectieve manieren om duurzaam te bouwen. Renovatie bespaart vaak veel materialen en kosten voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en riolering en voorkomt bouw- en sloopafval. Tegelijk biedt het renoveren van woningen een goede gelegenheid om de woningen energiezuiniger en gezonder te maken.

Denk aan bijvoorbeeld betere ventilatie en het oplossen van vochtproblemen. Door te gaan hergebruiken en niet de gebouwen te slopen en opnieuw te bouwen bespaar je veel CO2. Door te renoveren, komen er meer woningen (en kantoren) van goede kwaliteit en comfort die goed zijn voor onszelf en het milieu. Het is goedkoper en minder schadelijk voor het milieu dan sloop- en nieuwbouw.

Voordelen voor bewoners
Voor de bewoners is verduurzaming ook voordelig. Denk hierbij aan minder onderhoudskosten, exploitatiekosten en een langere levensduur van de materialen en dus het gebouw.

Trias energetica
Het grote voordeel van verduurzaming is dat je net zo goed bespaart op je energiekosten als op het milieu. We kunnen drie dingen doen om duurzaam te bouwen en dat vatten we samen in de zogenaamde Trias Energetica.

De volgende maatregelen zorgen voor grote besparing:

1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld door muurisolatie en dakisolatie.
2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame opwekkingsbronnen, zoals een zonneboiler of een zonnepaneel.
3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van de ‘ouderwetse’ fossiele brandstoffen voor de resterende energiebehoefte. Denk hierbij aan het gebruik van een warmtepomp, een vloerverwarming, of het beperken van leidinglengtes van de verwarming.


 

Kijk hier voor meer informatie over verduurzaming bij Wessels