bouw en renoveren

vastgoedontwikkeling

Een constructief vastgoed ontwikkelingsplan helpt bij het efficiënter laten verlopen van een bouwproces. Het samen met de opdrachtgever opstellen van een Programma van Eisen (PVE) vormt de basis.

Bij dit  PVE wordt gekeken naar de financiële, technische en de procedurele aspecten. Deze vormen de basis voor het haalbaarheidsonderzoek. In overleg met de opdrachtgever wordt vervolgens een taakstellend budget bepaald.

renoveren

Het doel van renoveren is het opwaarderen van de kwaliteit en het verlengen van de levensduur. Renovatiewerkzaamheden worden meestal uitgevoerd aan woningen en gebouwen, die constructief in een redelijke tot goede staat verkeren én op een goede locatie liggen. Daarbij moet wel aan de eisen van deze tijd worden voldaan en mag het karakter van de bebouwing niet worden aangetast.

Samen met opdrachtgever wordt een deugdelijk en weloverwogen renovatieplan ontwikkeld, budgettair verantwoord en gekoppeld aan een korte bouwtijd. Ook is het zaak dat de overlast voor huurders/gebruikers tot een minimum wordt beperkt. De eisen van deze tijd zijn het uitgangspunt. Zijn die eisen niet haalbaar, technisch en/of financieel, dan streven we ernaar deze zo goed mogelijk te benaderen.