renoveren

renovatie en verbouwing

Renovatie werkzaamheden vinden meestal plaats bij woningen en gebouwen die constructief in een redelijke tot goede staat verkeren en op een goede locatie liggen. Doel van een renovatie is het opwaarderen van een bouwwerk en het verlengen van de levensduur. Uiteraard zonder dat het karakter van de bebouwing wordt aangetast.

Uitgangspunt is, om in samenspraak met de opdrachtgever, een deugdelijk en weloverwogen renovatieplan te ontwikkelen. Budgettair verantwoord en gekoppeld aan een korte bouwtijd, zodat de overlast voor huurders/gebruikers tot een minimum wordt beperkt.

energetische renovatie

Om het gebruik van eindige (fossiele) energie terug te dringen en om de CO2-uitstoot te verminderen, wordt bij energetische (duurzame) renovatie door ons de theorie van Trias Energetica toegepast; een driestappen-strategie om een energiezuinig ontwerp te maken.

Bij het energetisch renoveren van woningen is vermindering van het energieverbruik het belangrijkste streven. Dit kan door het bijsturen van bewonersgedrag, zoals het dichtdoen van de gordijnen of door de verwarming een graadje lager te zetten. Maar ook door goede isolatie in combinatie met een goede kierdichtheid en optimalisatie van de ventilatie / vochthuishouding in woningen. En door het hergebruik van warmte. De energiebehoefte die dan overblijft, dient bij voorkeur te worden ingevuld met duurzame energie, zoals zon- en windenergie en bodemwarmte. Voor de resterende energiebehoefte wordt gebruik gemaakt van de eindige (fossiele) energiebronnen.

revitaliseren

Revitaliseren betekent letterlijk ‘opnieuw tot leven brengen’. En dat is precies wat WESSELS BOUW VGO nastreeft. Revitaliseren kan bijvoorbeeld het plaatsen van liftinstallaties in woongebouwen met meerdere verdiepingen zijn, of het verbeteren van de toegankelijkheid. Net als het vergroten van de balkons, het opnieuw indelen een woning of het restylen van de gevels. Samen met het terugdringen van het energieverbruik en het gevoel van veiligheid, zorgt revitalisatie door een toename van wooncomfort en leefbaarheid.