verduurzaming

verduurzaming

WESSELS BOUW VGO staat voor fijn wonen en goed werken. Dat bereiken we door resultaatgericht samen te werken en focus te houden op:

  • veiligheid
  • functionaliteit
  • comfort
  • beeldverwachting

Vanuit onze programma’s Wonen, Ontspannen, Werken, Leren en Zorgen perfectioneren wij vastgoedexploitatie en klantbeleving. We vragen door totdat de wensen van een opdrachtgever helemaal duidelijk zijn. Het resultaat: een doordacht totaalaanbod, met lagere proces- en productiekosten, voorspelbaar en beheersbaar.

WESSELS BOUW VGO kan als erkend vastgoedadviseur een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) ontwerpen, realiseren en beheren.

Om middelen voor verbetering en verduurzaming van vastgoed op verantwoorde wijze aan te wenden, is het belangrijk planmatig onderhoud en investeringen in verduurzaming goed in kaart te brengen. Daardoor kunnen kosten worden gespreid en is er een betrouwbare basis voor een fiscale onderhoudsreservering.

conceptontwikkeling

Omdat eigenschappen van producten tegenwoordig nauwelijks van elkaar verschillen, is het concurreren op prijs, kwaliteit, distributie en naamsbekendheid op termijn onvoldoende. Op een gegeven moment zit elke concurrent op hetzelfde competentieniveau. Energie steken in deze meer-van-hetzelfde-race helpt niet. Wat wel helpt is het vinden van een onderscheidend concept. WESSELS BOUW VGO verzamelt en ontwikkelt nieuwe ideeën rond producten, diensten, personeel, energie en halffabricaten. We kijken naar de waarden die een product of dienst leveren. Een conceptontwikkelaar van WESSELS BOUW VGO richt zich op de kansen van zulke nieuwe ideeën.

transformatie

De leegstand in Nederland geldt met name verouderd bedrijfsmatig vastgoed, zoals kantoren en winkels. Verder is er in Limburg sprake van een stevig overaanbod van woningen Om vastgoed te laten renderen is verduurzaming noodzakelijk. Op die manier worden de woon- en exploitatielasten beperkt en blijft het voor beleggers interessant vastgoed in portefeuille te houden.