Duurzaam renoveren met Trias Energetica

De thema’s energie en klimaat staan zeer centraal en verdienen de aandacht. Stijgende energieprijzen en opwarming van de aarde dwingen ons hiermee heel serieus om te gaan. Overheid en corporaties hebben dan ook stevige ambities om energiebesparing in de bestaande woningvoorraad te realiseren. Ongeveer de helft van het woningbezit zal energetische maatregelen moeten ondergaan. En die verduurzaming moet ook nog eens vóór 2019. Een fikse opgave, waar Wessels Bouw VGO bij helpt.

Om het gebruik van fossiele energie terug te dringen en om de CO2-uitstoot te verminderen, wordt bij energetische (duurzame) renovatie door ons de theorie van Trias Energetica toegepast; een driestappen-strategie om een energiezuinig ontwerp te maken.

De Trias Energetica is de meest toegepaste strategie om energiebesparende maatregelen te nemen, zodat ze op een efficiënte manier samenwerken. Efficiënt in de zin van: zo duurzaam mogelijk, dus zo energiezuinig mogelijk en met zoveel mogelijk gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Maar ook in de zin van kosteneffectiviteit: er wordt meer energie bespaard per bestede euro.

 

Beperk de energievraag
Bij het energetisch renoveren van woningen is vermindering van het energieverbruik het belangrijkste streven. Dit kan door het bewoners-gedrag bij te sturen (gordijnen dicht, verwarming een graadje lager enz.), door goede isolatie in combinatie met een goede kierdichtheid van woningen en door het hergebruik van warmte (energie).

Gebruik duurzame energie
De energiebehoefte die dan overblijft dient vervolgens bij voorkeur ingevuld te worden met duurzame energie (zoals zon- en windenergie en bodemwarmte).

Benut fossiele brandstoffen
Voor de dan nog resterende energiebehoefte wordt vervolgens gebruik gemaakt van de fossiele energiebronnen.

Onze dienst Energetische Renovatie omvat alle disciplines van planontwikkeling, advisering, engineering tot en met uitvoering. Daarbij kijken wij ook naar subsidiemogelijkheden. Hierdoor wordt vooraf een optimaal inzicht verkregen in de verhouding tussen de noodzakelijke investeringen enerzijds en de invloed hiervan op de energiehuishouding (besparingen) en het energielabel anderzijds. Ook voor alle andere bestaande gebouwen, waarvoor energiebesparing wenselijk is (scholen, zorginstellingen, bedrijfspanden e.d.) is Wessels Bouw VGO graag jouw partner voor Energetische Renovatie.

Contacteer ons voor meer informatie over energetisch (duurzaam) renoveren.