Groot onderhoud aan 22 woningen in Epen en Partij-Wittem

Medio april j.l. zijn wij gestart met onderhoudswerkzaamheden aan 22 woningen in Epen en Partij-Wittem. Dit doen wij in opdracht van Woningstichting Wonen Wittem. Wij hebben dit project verkregen middels een traditionele aanbesteding en het heeft betrekking op het moderniseren van badkamers, keukens en toiletten, het vervangen van dakramen, en het opwaarderen van installaties zoals groepenkasten, mechanische ventilatieboxen en CV-installaties.

Ons streven is zo weinig mogelijk overlast te bezorgen aan bewoners en omwonenden. Daarom wordt er altijd op voorhand een planning gemaakt met onze partners. Deze planning spreken wij met de bewoners door. Mocht deze planning niet passen in de agenda van de bewoners, dan wordt in onderling overleg bekeken hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Wij willen immers de bewoner zo min mogelijk belasten.

Op dit moment hebben wij de werkzaamheden aan de woningen in Epen afgerond en gaan wij starten met de werkzaamheden aan de woningen in Partij-Wittem. Voor eind juli zullen de werkzaamheden zijn afgerond. Het totale project ronden wij dus af in ca. 3 maanden, met een doorlooptijd van ca. 11 dagen per woning.

—————————————————————————————————————————————————-

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onze partners: PIT-installatietechniek, DABO, Continu, Paul Scholten, RBH en RV Bouw- en Sloopmaterialen.