(Hoofd-)uitvoerder – onderhoud

Als (hoofd-)uitvoerder, cluster onderhoud, ben je verantwoordelijk voor de operationele en functionele aansturing van onderhoudstrajecten. Je legt operationeel verantwoording af aan de operationeel directeur en bent lid van het groot managementteam (GMT). Je legt functioneel verantwoording af aan een senior projectmanager en geeft advies aan de projectmanager en de operationeel directeur.

Jouw taken en verantwoordelijkheden:

 • Uitvoering/ projectleiding, aansturing teamleiders en uitvoeringsteams, controle en oplevering
 • Werkvoorbereiding en planning
 • Beoordeling individuele projectmedewerkers
 • Opdrachtbespreking en aanneming
 • Nazorg, klachtenbeheer, monitoring en relatiebeheer
 • het (laten) toezien en controleren op arbeidsomstandigheden en de veiligheid in de onderneming en op de werkplek (ARBO)
 • het (laten) toezien en controleren op voorschriften in het kader van milieuwetgevingen en hinderwet
 • het (laten) toezien en controleren op ziekteverzuim en het initiëren van preventieve maatregelen
 • Inventarisatie hoeveelheden, ontwikkelen onderhoudsscenario’s en calculatie
 • Vaststellen aanbiedingsprijs en offreren
 • Opvolgen offertes
 • Inkoop diensten (onderaannemers) & materiaal en huur materieel
 • beheer en toezicht op onderhoud van bedrijfsgebouwen en materieel
 • het beoordelen en aan de operationeel directeur adviseren van investeringen in materieel
 • alert zijn op veiligheidsrisico’s c.q. instrueren van medewerkers met betrekking tot het nemen van voorzorgsmaatregelen en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • het signaleren, (laten) vastleggen en onderzoeken van oorzaken met betrekking tot tekortkomingen, incidenten en ongevallen
 • toezien op het nemen van correctieve acties en corrigerende maatregelen en het bewaken van de voortgang
 • het uitvoeren van kwaliteits- en werkplekinspecties
 • het opstellen van tussencalculaties, meer- en minderwerkopgaven, concept facturen
 • het signaleren van tekortkomingen
 • het bijsturen c.q. begeleiden m.b.t. productietechnieken

Wat wij vragen:

 • Diploma HBO en/of geruime ervaring in bouw en onderhoud
 • Kennis van materialen, middelen en toepassingstechnieken
 • Plannings- en organisatievaardigheden
 • Technische adviseringsvaardigheden
 • Financieel-economisch inzicht
 • Bouwtechnisch inzicht; bestek kunnen lezen en schrijven
 • Kennis van calculatie/computercalculatie en tekeningen lezen
 • Leidinggevende, commerciële, communicatieve en sociale vaardigheden

Spreekt deze vacature jou aan? Solliciteer dan direct of vraag voor meer informatie, door een mailtje te sturen naar: dme@wessels.cc