Markeren van monopiles voor de fundering van windmolenparken op zee

In ketensamenwerking met Sif Offshore Foundations en Straalbedrijf Gebr. Van Ginkel werken wij sinds 2016 op locatie Maasvlakte 2, havengebied Rotterdam.

Sif is marktleider in offshore funderingen voor windturbines en olie- en gasplatforms. Door voortdurende investeringen in productiematerieel en in uitbreiding van capaciteit voor het produceren van XL monopiles (lengte > 100 meter, diameter > 10 meter), wordt een fundamentele bijdrage geleverd aan het verlagen van de kostprijs van energie.

Jarenlange ervaring door samenwerking met vaste ketenpartners draagt in belangrijke mate bij aan de succesvolle fabricage en verdere ontwikkeling. Van Ginkel draagt in dit proces zorg voor het procedé van stralen en coaten. Sinds 1988 hebben wij een partnership en verzorgt Wessels de markeringen op de funderingspalen (productielocatie Roermond en sinds de opening in 2016 ook op locatie Maasvlakte 2). De markeringswerkzaamheden zijn een belangrijk slotonderdeel van de succesvolle oplevering van de monopiles.