Renovatie, opwaardering en verduurzaming in Roermond

Projectmanager Wessels: Henk Nijkamp
Opdrachtgever: Wonen Zuid – contactpersoon Naud Tielen
Projectleider: Marc Pasmans

Afronding project: eind 2018

In opdracht van Woningstichting Wonen Zuid zijn wij begin dit jaar begonnen met de renovatie en opwaardering van 80 woningen aan de Diepenbrockstraat – Chopinstraat te Roermond. Het betreft woningen in de sociale huursector. Het merendeel van de woningen wordt door alleenstaanden en ouderen bewoond. De maatregelen zijn zodanig gekozen dat dit na de renovatie nog steeds van toepassing is.

/De vraag
Uitgangspunt van de opdrachtgever was het renoveren en opwaarderen van de woningen uit dit complex, zodanig dat de exploitatie van de woningen minimaal 25 jaar voortgezet kan worden. Het betreft drie typen woningen:

  • 36 laagbouwwoningen (1 bouwlaag met tuin)
  • 22 benedenwoningen (1 bouwlaag op begane grond met tuin)
  • 22 bovenwoningen (1 bouwlaag op de verdieping)

 

/De werkwijze
Naast de renovatie en opwaardering zijn wij bezig met de verduurzaming van deze woningen. Met energiebesparende maatregelen spelen wij in op de hoge energiekosten en het steeds groter wordend klimaatprobleem. Uiteraard is ook veel aandacht besteed aan de veiligheidsaspecten (WBDBO).

Wessels heeft vanaf de eerste projectfase actief meegedacht over de te nemen maatregelen. Aspecten als huurderswensen, bewonerscomfort, verhuurbaarheid, woonlasten, esthetica, bewonersoverlast, uitvoeringskosten en dergelijke hebben tot de uiteindelijke keuzes geleid passend binnen de kaders van onze opdrachtgever.

Wij hebben onze rol als bouwteamlid hierin actief vervuld. Ontzorgen is ons motto. In dit kader is te denken aan onze inbreng bij de bewonersvoorlichting, het opzetten en invulling geven aan de QuickScans en de communicatie richting bewoners. Wij werken met bewonerskalenders waarin per dag staat aangegeven welke werkzaamheden in de woning gebeuren, wat wij van de bewoners op deze dagen verwachten en de mate van overlast die de bewoners op deze dagen zullen ondervinden (ingekleurde smiley’s).

/Oplossingen voor de leefomgeving
Het complex vertoond een vast ritme in bouwvormen en bouwvolumes. Dit is uiteraard gehandhaafd. De kleurstellingen van de bestaande kozijnen waren redelijk verouderd. We hebben een architect betrokken voor het opstellen van een kleuradvies met betrekking tot de nieuwe kozijnen, de balkons, gevelpanelen en boeiboorden. De maatregelen passen in de kaders van Wet Flora en Fauna.

Gelet op de samenstelling van de bewonersgroep is er voor gekozen om de toegankelijkheid van de woningen zo groot mogelijk te maken. Dit is onder meer ingevuld door toepassing van zo laag mogelijke dorpels, het aanpassen/vernieuwen van de bestrating naar de voordeuren. De bovenwoningen zijn voorzien van elektrisch bedienbare sluitplaat.

/Het resultaat
Het resultaat zal zijn: fraai opgeknapte woningen met een duidelijk beter wooncomfort en lagere energiekosten. De lagere energiekosten worden bereikt door:

  • Extra dakisolatie;
  • Na-isolatie van spouwmuren en onderzijde van de begane grond vloer;
  • Vervanging van kozijnen met gebruik van hoogwaardige kunststof kozijnen voorzien van HR++ beglazing;
  • Uitgebreide meterkasten;
  • Maatregelen om in de toekomst eenvoudig PV-panelen op de platte daken te kunnen aanbrengen.

De ventilatiemogelijkheden zijn beduidend verbeterd (meer en beter te openen ramen). Er zijn daarnaast ventilatieroosters aangebracht en de mechanische afzuiging ter plaatse van de badkamers is geheel vernieuwd.

Dit alles is middels een strakke regie en aansturing zodanig geregeld dat de overlast voor de bewoners tijdens de uitvoeringsfase zo beperkt mogelijk zal zijn. Dit is leidend geweest bij het opstellen van de uitvoeringsplanning.

Meer projecten zien die wij hebben uitgevoerd? Klik dan hier.