Transformatietrein Wessels dendert door

Terwijl concurrenten zich blind staarden op nieuwbouw, was WESSELS BOUW VGO iedereen een stap vooruit. Logisch denkwerk leidde tot het toekomstplaatje dat nu het huidige beeld perfect weergeeft. Wijken waarvan de levensduur wordt verlengd in opdracht van woningcorporaties. Bestaande zorg- en onderwijsinstellingen die een nieuw gezicht krijgen. Kostenbesparing door het onderhouden en energetisch renoveren van bestaande en leegstaande bouw. Kort samengevat: duurzame levensduurverlenging. Sneltrein Wessels dendert door, maar stopt zorgvuldig op alle tussenstations.